Achtergrondinformatie

Nederlandse Gebarentaal

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een echte taal, net zoals het gesproken Nederlands dat is. De NGT is niet bedacht, maar is natuurlijk ontstaan waar dove mensen met elkaar wilden communiceren. Het is de moedertaal van mensen die doof geboren zijn of op jonge leeftijd doof geworden zijn. De NGT heeft net als alle talen een eigen woordenschat en grammatica, met bijvoorbeeld een andere zinsvolgorde dan het gesproken Nederlands (Baker, 2008).

Nederlands ondersteund met Gebaren

Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) is daarentegen geen echte taal. Het is een combinatie van het gesproken Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal. NmG heeft dus geen eigen grammaticaregels. Bij het gebruik van NmG wordt de Nederlandse zinsvolgorde aangehouden en worden gesproken woorden ondersteund met gebaren. Op deze manier wordt het gesproken Nederlands visueel gemaakt. NmG wordt onder andere gebruikt in het contact tussen dove en horende mensen, door slechthorende mensen en door bijvoorbeeld mensen met spraak- en of taalproblemen (Baker, 2008).

Bij het cursusaanbod vindt u de mogelijkheden om een cursus NGT of NmG te volgen. Als u geïnteresseerd bent in een cursus NGT of NmG, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.

Babygebaren

Babygebaren is een methode waarbij gebaren worden gebruikt ter ondersteuning van de gesproken taal. Deze methode is gericht op horende baby’s van horende ouders. Doordat de grove motoriek die nodig is voor het maken van gebaren zich eerder ontwikkelt dan de fijne motoriek die nodig is voor spraak, kunnen kinderen enkele maanden eerder gebaren maken dan dat ze woorden kunnen zeggen. Vanaf ongeveer zes maanden kunnen baby´s gebaren begrijpen en vanaf ongeveer acht maanden kunnen ze zelf hun eerste gebaren maken. Door het gebruik van gebaren kunt u dus al eerder met uw kind communiceren. Doordat uw kind zich verstaanbaar kan maken zullen frustraties bij uw kind verminderen en u krijgt al vroeg inzicht in de belevingswereld van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind op het moment dat u start met het gebruik van gebaren kan het enkele weken tot enkele maanden duren voordat uw kind terug gaat gebaren (Zeviar & Douwenga 2008).

Een veel gestelde vraag bij het gebruik van babygebaren is of het de ontwikkeling van de gesproken taal niet vertraagt. Het tegendeel is echter waar. Onderzoek heeft aangetoond dat gebarende kinderen vergeleken met niet-gebarende kinderen zelfs een voorsprong hebben op het gebied van spreken, lezen en schrijven (Daniels, 2000).

Bij het cursusaanbod vindt u de mogelijkheden om een cursus Babygebaren te volgen. Als u geïnteresseerd bent in een cursus Babygebaren, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op. Voor meer informatie en andere veelgestelde vragen over Babygebaren kunt u kijken op de website van Babygebaren Nederland (www.babygebaren.nl), waar ik als partner aan verbonden ben.

Referenties


Baker, A. Gebarentalen als natuurlijke talen. In: Baker, A., Bogaerde, van den B., Pfau, R., & Schermer, G. (2008), Gebarentaalwetenschap, een inleiding. Deventer: Van Tricht uitgeverij.

Daniels, M. (2000). Dancing with Words; Signing for Hearing Children’s Literacy. CT: Bergin & Garvey, Westport.

Zeviar, L. & Douwenga, J. (2008). Babygebaren. Gebaren met je kind voor hij kan praten. A.W. Bruna uitgevers B.V, Utrecht.